οικία > Νέα > Βιομηχανικά Νέα

Η βασική ιδέα του κιτ ανίχνευσης

2022-01-20

Κιτ ανίχνευσηςαναφέρεται στο διαγνωστικό αντιδραστήριο που παρασκευάζεται με τις αρχές ή τις μεθόδους της ανοσολογίας, της μικροβιολογίας και της μοριακής βιολογίας και χρησιμοποιείται in vitro για τη διάγνωση, την ανίχνευση και την επιδημιολογική διερεύνηση ανθρώπινων ασθενειών.Κιτ ανίχνευσηςμπορούν να χωριστούν σε in vivo διαγνωστικά αντιδραστήρια και in vitro διαγνωστικά αντιδραστήρια.

Εκτός από το inκιτ ανίχνευσηςπου χρησιμοποιούνται για διάγνωση, όπως παλιά φυματίνη, βρουκελλίνη και τοξίνη Σιχ, τα περισσότερα από αυτά είναι in vitro διαγνωστικά προϊόντα.